Člověk nežije pro práci

Kapitalistická společnost, zaměřená na stálé zvyšování výkonů pracujících a zvyšování zisků nepracujících se snaží svojí permanentní propagandou vzbudit ve většině společnosti dojem, že bez bezbřehého pracovního nasazení až do úmoru naše civilizace padne, je ohrožena její vlastní existence a budoucí prosperita všech členů společnosti. Stvořil ale Bůh člověka jen pro práci?

Kapitalistická účelová lež

Toto dogma se vtlouká do hlav lidí už skoro dvěstě let a ve stále větší míře, souběžně s tím, jak se masa obyvatelstva stává stále závislejší na takzvané průmyslové produkci a omezuje se nejen jejich vzdělání a uměle snižuje inteligence, ale i schopnosti samostatného přežití. Tento falešný trend však vede jen k oslabování člověka západní židokřesťanské „vyspělé“ západní civilizace a neschopnosti úspěšně přežívat. Smyslem života člověka je jeho prožití, nikoliv přežití ve funkci otroka konzumní globalizované společnosti a stále se prodlužující čekání na odchod do důchodu.